Metoda Tomatisa – czy warto skorzystać?

Metoda Tomatisa to dla wielu znana terapia. Niestety nie wszyscy wiedzą, na czym polega, czy warto ją stosować i jakie przynosi korzyści? Bez względu do której grupy się zaliczasz zapraszamy na garść ciekawych informacji na temat treningu słuchowego Tomatisa.

Metoda Tomatisa jak to się zaczęło?

Jak sama nazwa wskazuje trening słuchowy zwany dziś Metodą Tomatisa zapoczątkował otolaryngolog Alfred Tomatis. Żył i działał we Francji. Jego działalność przypadła na czasy II Wojny Światowej i burzliwe lata powojenne.

Czym zajmował się Alfred Tomatis? Jego badania dotyczyły narządu słuchu, ale nie tylko. Badał zależności pomiędzy słyszeniem a mową. Co zaobserwował? Ludzie, którzy pracowali w hałasie i z czasem ich słuch się przytępiał, jednocześnie zaczynali mieć trudności w wysławianiu się. W związku z tym wyprowadził ważną i fundamentalną dla Metody Tomatisa zasadę: jakość mowy zależy od jakości słyszenia. Jeśli nie słyszymy jakiegoś dźwięku, to nie będziemy umieli go wypowiedzieć. Zamiast więc pracować nad eliminowaniem braków w wymowie, warto zająć się poprawą uwagi słuchowej i jakości słuchania.

Na czym polega terapia słuchowa?

Jak sama nazwa wskazuje terapia słuchowa polega na słuchaniu. Ale czego? Oczywiście nie chodzi po prostu o samą czynność, ale o słuchanie odpowiednich dźwięków i częstotliwości. Dzieci słuchają nagranego głosu matki oraz specjalnie przygotowanego programu muzycznego, głównie chodzi o wysokie dźwięki takie jak mamy w muzyce Mozarta. Ten etap trwa do 50 godzin. W trakcie terapii i słuchania nagrań dziecko może się bawić, a nawet spać.

Następny etap to faza aktywna, w której to logopeda zajmuje się kształtowanie wymowy dziecka.

Ucho elektroniczne

Czym jest Ucho Elektroniczne? To specjalistyczne urządzenie stworzone przez Alfreda Tomatisa. Służy do oddziaływania na ośrodek słuchu poprzez odpowiednią stymulację. Jakie daje to efekty? Pomaga osobom z nadwrażliwością na dźwięki, pomaga w nauce języków obcych czy w zaburzeniach koncentracji i uwagi słuchowej.

Kiedy skorzystać z Metody Tomatisa?

Metoda Tomatisa ma bardzo szerokie zastosowanie. Nie chodzi tylko o dzieci z wadami wymowy, czy brakiem koncentracji, ale także dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak Autyzm, dzieci z ADHD, dzieci i dorosłych z zaburzeniami emocjonalnymi, brakiem koncentracji, niezdarnych ruchowo itd.

Czy idąc do pracy czujesz frustracje i zniechęcenie? Czy czujesz się wypalony zawodowo? Metoda Tomatisa pomoże Ci wrócić do pełnej kondycji pod względem zawodowym. Nasz mózg działa trochę jak akumulator – musi być „ładowany” odpowiednią ilością dźwięków o wysokiej częstotliwości pomiędzy 2000 a 4000 Hz. Trening słuchowy pozwala na ponowne naładowanie naszego mózgu poprzez słuchanie odpowiednio filtrowanej muzyki o wysokich dźwiękach.

To tylko kilka przykładów zastosowania treningu słuchowego w naszym życiu. Alfred Tomatis może nam znacząco pomóc w podniesieniu jakości życia. Więcej informacji na można znaleźć na stronie: Metoda Tomatisa na czym polega.